İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İSTOÇ Yönetimi, bünyesindeki tüm çalışanlarına ‘’İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’’ verdirdi.
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre az tehlikeli gruba giren sektörler çalışanlarına 3 yılda bir İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi aldırmak zorundadır.Yasanın bu maddesine binaen İSTOÇ , bünyesindeki tüm  çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verdirdi.

20 Haziran Cumartesi günü İSTOÇ yönetim  binasında yapılan yapılan eğitim  oldukça verimli geçti. 

A Sınıfı İSG Uzmanı Fatih Çelik’in verdiği eğitime 112 çalışan katıldı.

Herkesin bildiği fakat çalışma esnasında değişik sebeplerden dikkat edilmeyen  bir takım çalışma kuralları çalışanlara yeniden hatırlatıldı.

Küreselleşen dünyada yaşanan gelişmeler, günümüzde işletmelerin varlıklarını koruyabilmeleri için yenilikçi, bilinçli ve sağlıklı yapılanmalarını gerektirmektedir. Bu çerçevede söz konusu çalışmaların temelini, iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları oluşturmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının amacı, çalışanların bedensel ve ruhsal bütünlüğüne zarar verebilecek olası riskleri ortadan kaldırarak, sağlıklı ve güvenli bir iş yeri ortamı oluşturmaktır.

Bu çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen araştırmalar, düzenlemeler ve uygulamalar insan gereksinimlerindeki değişiklikler de göz önünde bulundurularak; mühendislik, hukuk, ergonomi, sağlık, iş hijyeni, kalite, verimlilik, istatistik ve eğitim gibi kavramlarla birlikte değerlendirilmektedir. Böylelikle yürütülen çalışmalar doğrultusunda da, iş kazaları ve meslek hastalıkları önlenebilecek, iş gücü ve iş günü kayıpları azalacaktır. Bunun sağlanabilmesi, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması konuyla ilgili eğitimlerin verilmesi ile mümkündür. Ancak bu sayede gerekli tutum ve davranışlar hayata geçirilebilecektir.

Bu çerçevede, işçiler karşılaşabilecekleri tehlikeler konusunda doğru biçimde bilgilendirilmeli ve işlerini güvenli biçimde yapabilmelerini sağlayacak bir eğitimden geçirilmelidir. İşçilerin yalnızca işi nasıl yapacakları konusundaki bilgilere değil, aynı zamanda kendilerinin ve diğer işçilerin can güvenliği ile sağlıklarını nasıl koruyacaklarını da bilmeleri gerekir.

İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak çalışmaların başarılı olması bakımından önem taşıyan bir diğer konu da; işletmelerde, işçi ve işverenlerin işbirliği yaparak önleyici programlar geliştirmeleri ve bunların uygulanması sürecine katılmalarıdır. Bu açıdan, işveren örgütlerine tehlikelerin önlenmesi ve risklere karşı korunma konularında eğitim ve bilgilendirme programları yürütme konusunda görev düşmektedir.  "Önce insan" yaklaşımı ile yöneticilerin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konularına gereken önemi vermelerini sağlayarak, iş yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü oluşturulmasına yönelik çalışmalarda bulunmaktır. Bu çalışmalar içinde eğitim hizmetleri de önemli bir yer tutmaktadır.


Eklenme Tarihi : 04/09/2015
Bu haber 2117 kez okundu.