İstoç 35. Olağan Genel Kurul Toptantısı

2014 Yılı 35. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı
İstoç 35. Olağan Genel Kurul Toptantısı


S.S. İstanbul Toptan Ticaret Depolama ve Küçük Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’ nin 2014 hesap yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 23 Mayıs 2015 tarihinde Bağcılar Holiday İnn Otel’ inin balo salonunda yapıldı. Toplantı saat 12:30 da yeterli çoğunluk sağlandığından Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kemalbay tarafından açıldı. Atatürk ve şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu yapılarak, İstiklal Marşı okundu. Divan Başkanlığına Atıf Ketenci, divan üyesi olarak Fuat Çitfçi , yazmanlığa M. Yaşar Solmaz, oy sayım memurluklarına Kısmet Şener, Hikmet Bilen, Abdullah Uludağ ve Ahmet Acar oy birliği ile seçildi.

Divan başkanı gündeme madde ilave etmek isteyen azınlığın olup olmadığını sordu. Olmadığı görüldüğünden mevcut gündemin oylanmasına geçildi, okunan gündem oylandı ve oy birliği ile kabul edilerek gündeme devam edildi. Divana genel kurul tutanağının imzalanması yetkisi oy birliği ile verildi. Yönetim kurulunun 2014 yılı çalışma raporu Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kemalbay tarafından okundu. Kooperatifin genel durumu ile ilgili detaylı bilgiler verildi. Yönetim kurulu başkanı Nahit Kemalbay , 2014 yılı ile 2015 Mayıs ayına kadar yapılanlar ve faaliyet konuları ile yeni üye kayıtlarına dair üyelere taahhütlü mektupla bildirildiğini, taleplerin değerlendirileceğini ve İSTOÇ Saray ve AVM inşaatı ile ilgili bilgiler verdi. ‘’Sitenin kooperatif tüzel kişiliğince yönetilmesi, kooperatif kat malikleri adına dava açılması, toplu yapı site yönetim planının kooperatif yönetimince uygulanması konularında yönetim kuruluna yetki verilmiştir’’ dedi. Tapu dağıtımında sona gelindiğini bazı 2141 ada 7 parseller ile ilgili tapu dağıtımının önündeki engellerin kaldırıldığını anlattı.‘’ Dönem dönem danışmanlarımızla toplu olarak istişare ediyoruz ve alınan geri dönüşümleri değerlendiriyoruz. Trafik yoğunluğu ile ilgili olarak üniversiteye proje hazırlattıklarını anlattı. Üyelerin ihtiyaçlarına göre projenin uygulanması planlandı. Yeni inşaat projelerimizle yeni ilgili üye kaydı yapmayı planlıyoruz. Oto Ticaret Merkezin’ deki iş yerlerine üye kaydı için fuara katıldık ve pazarlama faaliyetlerine ağırlık verdik. İSTOÇ Saray ve AVM’ nin satılmasını değil bir proje olarak üyelerimize gelir temin eden bir yer olmasını istiyoruz. Çoğunluk olarak üyelerimizde bu şekilde olmasını istiyor’’ dedi.

Denetim kurulunun 2014 yılı denetim kurulu raporu; denetim kurulu üyesi Yaşar Gönenç tarafından genel kurula okundu. Faaliyet raporunun doğru ve uygun olduğunu tüm kayıt ve vergilerin usulüne ve yasaya uygun olduğunu , bilgilendirme ve aydınlanma konusunda yönetim kurulu gerekli titizliği göstermiştir . Aidat ödemelerinin arttırılmasının gerektiğini genel kurulların kooperatif en üst kurul olarak karar alması gerektiğini genel kurulların kooperatif en üst kurul olarak karar alması gerektiğini belirtmiştir. Kasan mevcudu ve aktifleri konusunda detaylı bilgi verdi.’’ Hesapların ve işlemlerin incelenmesinin yapıldığı, tartışılan konular ve kararlar konusunda yönetim kurulu toplantısına katılarak bilgi alınmıştır’’ dedi. Kooperatifin 2014 yılı bilanço ve gelir-gider farkı hesapları ve kooperatifin 2015 yılı çalışma programı ile tahmini bütçesi yönetim kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Duyulmuş tarafından genel kurula okundu.

Genel Kurul toplantısında alınan kararlar şöyle;

2014 Yılı Yönetim kurulu çalışma raporu , denetleme raporu Bilanço , Gelir – gider hesapları görüşülüp , Yönetim ve Denetim Kurulu ibra edilmiştir. Genel giderlere katılım payı ( Aidat ) ödemelerinin arttırılması konusunda Yönetim Kurulumuz ayrıntılı olarak genel kurula bilgi vermiş , tapu dağıtımı ile birlikte kooperatifimizin işletme kooperatifine dönüşeceğinden, kooperatif üyelerine ait olan kooperatif gelirlerinin hukuken artık işletme giderlerine harcanmasının mümkün olamayacağından , 2007 yılından bu yana 8 yıldır artış yapılmayan site aidatlarının mutlaka arttırılması gerektiğini ve zaman içinde de işletme giderlerine denk hale getirilmesinin zaruriolduğu önemle vurgulanmış bunun sonucunda C tipi işyeri bazında KDV dahil 40,00 TL sı olan aidatların , 01.06.2015 tarihinden itibaren KDV dahil 60,00 TL sına çıkarılmasına karar verilmiştir. 01.06.2015 tarihinden itibaren iş yerleri için geçerli olan aidat listesi yazımız ekinde bilgilerinize sunulmuştur.

Gecikmeli ödemelere uygulanacak vade farkı oranının aylık % 1,5 olarak uygulanmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.
 

Yönetim ve Denetim kurulu üyelerimizin ücret artış talebinde bulunmadıklarından dolayı, aylık ücretlerinin arttırılmadan devam edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yönetim kuruluna bütçede fasıllar arası aktarma yapma yetkisi oy çokluğu ile kabul edildi.

2015 yılı çalışma programı ve tahmini bütçesi oylandı , tahmini bütçe bütün kalemleri ile birlikte 65.532.520,00 TL sı olarak oy çokluğu ile kabul edildi. 2134 ada 1 parsel İstoç Sarayın kiralanması ve gerektiğinde tapuya kiralama şerhi verilmesi konusunda Yönetim Kuruluna oy çokluğu ile yetki verildi.

Kooperatife yeni üye kayıt olacak ortaklardan m2 bazında asgari 1.500,00 TL sı alınması oy çokluğu ile kabul edildi.

Genel kurul toplantımıza katılarak ilgi ve alaka gösteren ortaklarımıza teşekkür ederiz.

 

   

 

   

 

   

 

   

 


Eklenme Tarihi : 18/06/2015
Bu haber 2597 kez okundu.